(IPSC) trainingen

 

Vanuit meer dan 25 jaar ervaring, verzorgd LCW schietsport trainingen voor zowel de enkele schutter, als groepen. De nadruk van deze trainingen ligt voornamelijk bij de dynamische schietsport disciplines, en dan met name IPSC-parcoursschieten. Voor de schutters die geïnteresseerd zijn in IPSC-parcoursschieten en van plan zijn hun licentie te gaan halen, kan er een voorbereidende cursus gehouden worden. In die cursus worden o.a. de basisvaardigheden van de schutter(s) bekeken en indien nodig verbeterd, en de stages van de basiscursus bekeken en geoefend. Uiteraard wordt ook het uitgebreide veiligheidskader behandeld.

Voor groepen of schietverenigingen die de dynamische disciplines nog niet op hun programma hebben staan, maar daar wel aan willen beginnen, kan een kennismakings-training georganiseerd worden, zodat het duidelijk is wat de dynamiek inhoudt en welke veiligheidsnormen er gehanteerd dienen te worden.


 

Skill-drills met de Instructeurs Groep Lichte Wapens (IGLW)


Ook voor de schutters die net hun licentie behaald hebben, en in het (niet te onderschatten) gapende gat tussen de basiscursus en de (eerste) wedstrijd zijn gevallen, kan een begeleidende cursus gehouden worden. Hierin worden de aspecten en props behandeld, die de schutters(s) op wedstrijden tegen gaan komen.


 

Med-Cup Frankrijk 2010


En uiteraard kunnen ook langer lopende begeleidingstrajecten uitgestippeld worden, of specifieke problemen behandeld worden, om zo een hoger niveau te kunnen bereiken.

Er is dermate veel mogelijk, dat het niet allemaal in één websiteartikel geformuleerd kan worden, dus heeft u zelf ideeën, neem contact op om even te sparren!


 

 World Shoot XVII Verenigde Staten 2014


 

Wellicht ten overvloede, maar dit is enkel voor serieus geïnteresseerde verlofhouders en/of overheidspersoneel!

 

(actiefoto's: Rick Janssen en Stefan Föll)