Revolvertuning

(Er wordt gewerkt aan de website, vandaar het schamele aantal voorbeelden!)

 

 

Loopsleutel voor een Smith & Wesson 327 M&P R8

 

 


 

 

In de keuze voor de samenstelling en componenten van een project kan geadviseerd worden, en ook tijdens de bouw van het project blijft het updaten en overleg met de klant van belang.